16 de setembro de 2011

Silent Night

清し この夜 星は光り
救いの御子(みこ)は 馬槽(まぶね)の中に
眠り給う いと安く
清し この夜 御告(みつ)げ受けし
牧人達は 御子の御前(みまえ)に
ぬかずきぬ かしこみて
清し この夜 御子の笑みに
恵みの御代(みよ)の 朝(あした)の光
輝けり ほがらかに

Kiyoshi kono yoru, hoshi wa hikari,
Sukui no Miko wa, mabune no naka ni,
Nemuri-tamo, ito yasuku.

Kiyoshi kono yoru, mitsuge ukeshi,
Maki-bito tachi wa, Miko no mimae ni,
Nukazukinu, kashikomite.

Kiyoshi kono yoru, Miko no emi ni,
Megumi no miyo no, ashita no hikari,
Kagayakeri, hogarakani.

P.S. - Se quiserem uma versão cantada desta música, peçam, comentando este post, caso estejam interessados na Kiyoshi Kono Yoru de Digimon 02.

0 comentários: